Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN, które odbyło się 28-29 czerwca 2016 roku. Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego i Macieja Kowalskiego znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 1. Wstęp ( PPTX, PDF )
 2. Ekosystem PBN ( PPTX, PDF )
 3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTX, PDF )
  1. Wyszukiwanie ( AVI )
  2. Przegląd ( AVI )
  3. Porównywanie wersji ( AVI )
  4. Dodawanie publikacji ( AVI )
  5. Praca z duplikatami ( AVI )
  6. Import XML ( AVI )
  7. Prace z brakami ( AVI )
  8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
 4. Przyszłość PBN ( PPTX, PDF )
 5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTX, PDF )


Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę operatora systemu Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index.


Poniżej mogą Państwo pobrać materiały z konferencji szkoleniowych organizowanych przez poprzedniego operatora systemu, Index Copernicus, dla:

1. Przedstawicieli jednostek naukowych. Tematem konferencji była Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Materiały konferencyjne dostępne są tutaj.

2. Przedstawicieli redakcji czasopisma naukowych. Tematem konferencji była: Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych.
Materiały konferencyjne dostępne są tutaj.

O kolejnych konferencjach szkoleniowych będziemy Państwa informować na bieżąco.