Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

PODZIĘKOWANIA

 

Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN, które odbyło się 28-29 czerwca 2016 roku. Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego i Macieja Kowalskiego znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 

 1. Wstęp ( PPTXPDF )
 2. Ekosystem PBN ( PPTXPDF )
 3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTXPDF )
  1. Wyszukiwanie ( AVI )
  2. Przegląd ( AVI )
  3. Porównywanie wersji ( AVI )
  4. Dodawanie publikacji ( AVI )
  5. Praca z duplikatami ( AVI )
  6. Import XML ( AVI )
  7. Prace z brakami ( AVI )
  8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
 4. Przyszłość PBN ( PPTXPDF )
 5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTXPDF )

 


Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę operatora systemu Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index.


Poniżej możecie Państwo pobrać materiały z konferencji szkoleniowych organizowanych przez poprzedniego operatora systemu Index Copernicus dla:
 
1. Przedstawicieli jednostek naukowych. Tematem konferencji była „Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa”.
Materiały konferencyjne dostępne są tutaj.
 
2. Przedstawicieli redakcji czasopisma naukowych. Tematem konferencji była: „Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych”.
Materiały konferencyjne dostępne są tutaj.
 
O kolejnych konferencjach szkoleniowych będziemy Państwa informować na bieżąco.