Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Czasopismo naukowe z listy "C" nie mają obowiązku składania ankiet ewaluacyjnych. Jednakże zachęcamy do złożenia ankiety - co umożliwi przeprowadzenie ewaluacji czasopisma także w oparciu o przepisy dotyczące wykazu "B" czasopism naukowych, a co za tym idzie - daje szansę uzyskania 15 punktów dla najlepszych czasopism naukowych. Co ważne - czasopismo naukowe zostanie uwzględnione w tej części wykazu Ministra Nauki, dla której uzyskało więcej punktów, a samo czasopismo nie ryzykuje obniżenia swojej punktacji.