Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Czasopismo naukowe ocenione w ramach wykazu "B" (tj. po złożeniu ankiety ewaluacyjnej) może uzyskać od 0 do 15 punktów.

Czasopisma uzyskujące 0 punktów nie są umieszczane w wykazie Ministra.