Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Czasopismo, które nie spełni kryteriów wstępnych uzyskuje automatycznie 0 punktów i nie jest umieszczane w wykazie "B" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.