Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Ankieta ma przystępną formę, a zakres zbieranych danych jest dość dobrze udokumentowany i koresponduje z treścią Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r.

W wyjątkowych sytuacjach należy kontaktować się z operatorem PBN, ewentualnie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach PBN. Pomocy merytorycznej udziela także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.