Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Dokładnie tak, jak zostało to sformułowane w treści Komunikatu Ministra, tj.: strona musi zawierać: tytuł, nr ISSN, wykaz członków rady naukowej, informacje dla autorów, informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie, informacje dotyczące redakcji czasopisma oraz co najmniej spis treści każdego wydanego numeru/zeszytu w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety.

Czynna oznacza, iż strona jest powszechnie dostępna w sieci Internet (www), aktualna - w/w informacje są aktualne i oddają obecną sytuację czasopisma naukowego.