Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Okres nieprzerwanego funkcjonowania czasopisma jest spełniony, jeżeli w każdym z lat okresu ukazało się, co najmniej jedno wydanie czasopisma, a dla czasopism naukowych wydawanych w trybie on-line – ukazało się, co najmniej 6 artykułów naukowych w każdym z lat okresu.