Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

"Czasopismo on-line to czasopismo wydawane REGULARNIE bezpośrednio w sieci, poza standardowym cyklem wydawniczym. W praktyce oznacza to, iż czasopismo wydaje pojedyncze artykuły i publikuje je w sieci w momencie, gdy są gotowe do opublikowania, i nie musi czekać na skompletowanie konkretnego wydania/zeszytu".


Czasopismo wydawane w sieci, ale w sposób NIEREGULARNY, tj. np. jeden artykuł w styczniu, jeden w marcu, a dwadzieścia w listopadzie i grudniu - nie spełnia warunku bycia czasopismem on-line, a jest przykładem czasopisma nieregularnego lub co najwyżej rocznika.
Proszę pamiętać o celu pytań i intencji, jaka za nimi stoi. Czasopisma wydawane regularnie, w cyklach, w zaplanowany sposób - to czasopisma, co do zasady wydawane bardziej profesjonalnie i wymagające znacznie lepszej organizacji pracy i wysiłku redakcyjnego od czasopism, w których artykuły wydawane są od przypadku do przypadku, w sposób niezaplanowany etc. Czasopisma regularnie wydające swoje wydania w cyklach częstszych niż wskazane w treści komunikatu są nagradzane przez Zespół wyższą punktacją, niż czasopisma wydawane rzadko lub nieregularnie.