Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Nie mogą być poddane parametryzacji, ponieważ nie spełniają kryteriów oceny, dlatego że nie są czasopismem. Czasopisma posiadają ISSN.