Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich systemu POL-on. Identyfikacja w bazie systemu POL-on odbywa się poprzez powiązanie osoby z jej numerem PESEL. W celu powiązania konta z bazą autorów, niezbędne jest wykonanie poniższych kroków:

1.    Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony

2.    Następnie należy kliknąć przycisk "Zidentyfikuj się w bazie autorów".

 

3.    Po wyświetleniu się okienka należy wprowadzić swój numer PESEL i kliknąć na przycisk „Dowiąż się”. Jeśli osoba o takim numerze PESEL jest już w bazie osób systemu POL-on, nastąpi dowiązanie konta PBN do zidentyfikowanej osoby.

 

4.   Jeśli osoby o takim numerze PESEL nie ma jeszcze w bazie systemu POL-on, należy tej osobie założyć konto (w POL-on).

W tym celu trzeba podać niezbędne dane identyfikacyjne:
•    imię,
•    drugie imię,
•    nazwisko,
•    posiadane stopnie i tytuły.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Ważne:

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich systemu POL-on.
Powiązania z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL Użytkownik możne dokonać tylko dla jednego konta.

Instrukcję można pobrać w formacie PDF.