Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Zgodnie z  komunikatem Ministra za nieprzerwany okres funkcjonowania czasopisma uznaje się, jeżeli w każdym z lat okresu ukazało się. co najmniej jedno wydanie czasopisma, a dla czasopism naukowych wydawanych w trybie on-line – ukazało się, co najmniej 6 artykułów naukowych w każdym z lat okresu. W tym przypadku kiedy ostatni łączony numer rocznika ukazał się w 2011 r., to czasopismo ma nieprzerwaną ciągłość wydawania od 2011 r.