Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Główną rolą Przedstawiciela Czasopisma (w skrócie „PC”) jest składanie ankiety ewaluacyjnej danego czasopisma oraz wprowadzanie danych do systemu POL-index. PC może również:

  • nadawać i odbierać rolę PC innym Użytkownikom dla danego czasopisma,
  • korygować ankietę ewaluacyjną danego czasopisma,
  • edytować dane profilu czasopisma w okresie składania ankiet,
  • eksportować artykuły danego czasopisma z systemu PBN i importować artykuły do systemu POL-index. Tylko i wyłącznie PC posiada możliwość edycji artykułów w systemie POL-index.

Przedstawiciel Czasopisma może również:

  • zarządzać swoim kontem w systemie PBN (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
  • dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone.


Rolę Przedstawiciela Czasopisma można uzyskać na trzy sposoby:

  1. Podczas wypełnienia ankiety ewaluacyjnej Użytkownik złożył oświadczenie w wyniku, którego została nadana rola Przedstawiciela Czasopisma (dotyczy to czasopism, dla których dotychczas nie była składana ankieta).
  2. Użytkownik z uprawnieniami PC może nadać rolę innemu Użytkownikowi.
  3. Rolę PC może nadać Administrator systemu PBN (w treści wiadomości należy podać swój login do systemu PBN i tytuł czasopisma wraz z numerem ISSN).

Instrukcja nadawania roli Przedstawiciela Czasopisma

1. Użytkownik posiadający rolę Przedstawiciela Czasopisma musi zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2. Następnie należy wpisać w wyszukiwarkę nazwę czasopisma (zalecane jest wpisanie nr ISSN do wyszukiwarki zaawansowanej - pozwala to na szybką i jednoznaczną identyfikację czasopisma).

3. Po wyświetleniu się karty czasopisma, należy kliknąć w zakładkę „Przedstawiciele czasopisma”.

4. W okienku „e-mail” należy wpisać adres e-mail (login) Użytkownika, któremu ma być nadana rola. Następnie kliknąć na przycisk „Dodaj”. Rola PC została nadana.

Ważne: Rolę Przedstawiciela Czasopisma może otrzymać wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto w PBN.

Użytkownik posiadający rolę PC może nadać bądź odebrać uprawnienia PC innemu Użytkownikowi.