Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe mają obowiązek zamieszczenia w Systemie zakresu danych i informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Do 31 sierpnia 2016 roku należy wprowadzić informacje o dorobku za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją uzupełniającą za okresy poprzednie (tj. od stycznia 2013 roku).

Wprowadzenie danych do Modułu Sprawozdawczego PBN jest możliwie poprzez import masowy lub interfejs www przez osobę upoważnioną w imieniu jednostki naukowej.

 
Zakres obligatoryjnych danych, jakie mają obowiązek wprowadzić jednostki naukowe, wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
W ramach Modułu Sprawozdawczego, jednostka naukowa wprowadza dane określone w załączniku nr 1 pkt 2 przywołanego Rozporządzenia.

Zatem, wszystkie pola danych, które składają się na zakres informacji opisanych w Rozporządzeniu są polami obowiązkowymi. Jeżeli jednak jednostki naukowe nie mają danych lub nie wiedzą, jakie dane zamieścić, pole może pozostać puste. System przyjmie niekompletne dane, należy jednak pamiętać o wymogach nałożonych przez ustawodawcę.

Szczegółowe opisy zasad przygotowywania plików importu są dostępne tutaj.