Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Przygotowując się do wprowadzenia danych do Modułu Sprawozdawczego PBN, należy pamiętać, iż każda jednostka naukowa wprowadza dane swojej i tylko swojej jednostki. Oznacza to, iż wprowadzenie przez Wydział xxx jakiejś uczelni kompletu danych dla całej (wszystkich wydziałów) tej uczelni, nie wypełnia obowiązków nałożonych ustawą.

Odpowiedzialność za przygotowanie danych w odpowiednim formacie spoczywa na jednostce naukowej. Zespół Wsparcia Użytkowników PBN służy wsparciem i pomocą, odpowiadając na pytania dotyczące formatów danych, ich eksportu etc., tak, aby ułatwić pracę Użytkownikom instytucjonalnym.

W ramach PBN został uruchomiony specjalny Moduł Sprawozdawczy, do którego będą przesyłane dane. Tylko upoważnieni przedstawiciele jednostek naukowych będą mogli importować dane w pliku .xml, wprowadzać dane poprzez interfejs www oraz je edytować i usuwać.

Przygotowanie do importu masowego:

  • W pierwszym kroku należy zapoznać się ze szczegółowym zakresem danych obligatoryjnych. Więcej informacji znajduje się tutaj.
  • Następnie należy zapoznać się ze schematem pliku importowego .xsd. Więcej informacji znajduje się tutaj.

WAŻNE! Nie są wymagane zewnętrzne identyfikatory jednostek naukowych i osób.

  • Zgromadzić komplet danych o publikacjach za dany okres sprawozdawczy.
  • Przygotować plik .xml z pełnymi danymi jednostki naukowej.

WAŻNE! Należy upewnić się, iż plik .xml jest zgodny z formatem Modułu Sprawozdań. Szczegóły można znaleźć tutaj.

  • Uzyskać rolę Importera Publikacji. Instrukcja znajduje się tutaj.
  • Po uzyskaniu roli Importera Publikacji, należy wykonać import danych do Modułu Sprawozdawczego PBN. Instrukcja znajduje się tutaj.


Po wykonaniu importu, Importer Publikacji otrzyma raport informujący o przebiegu importu oraz liczbie zaimportowanych artykułów. Importer Publikacji ma również możliwość przeglądania danych oraz ich edytowania.

WAŻNE: Wprowadzone publikacje, należy zatwierdzić, a następnie zamknąć sprawozdanie.

Informujemy, iż dotychczasowe środowisko testowe (dla jednostek naukowych) jest nieaktualne. Aby uzyskać uprawnienia w tym celu, należy skontaktować się z Zespołem Wsparcia Użytkowników PBN.