Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

W Module Sprawozdawczym w trakcie importu danych, system automatycznie identyfikuje potencjalne duplikaty publikacji dla danej jednostki naukowej po <system-identifier>.

Należy pamiętać, że nie są wykrywane duplikaty w przypadku tych samych publikacji zaimportowanych przez inne jednostki naukowe w ramach realizacji ich obowiązku sprawozdawczego. Występowanie potencjalnych duplikatów dla prac wieloautorskich jest możliwe i dopuszczalne w sytuacji, w której poszczególni autorzy afiliowali daną pracę (publikację) do różnych jednostek naukowych.

Jednocześnie jednostka sprawozdająca swój dorobek naukowy poprzez Moduł Sprawozdawczy, winna sprawdzić występowanie ew. duplikatów w ramach własnego dorobku naukowego, tj. informacji, które dotyczą tej samej publikacji, ale ze względu na różnice w podaniu danych (różni autorzy, różny sposób notacji tytułu pracy etc.).

Należy pamiętać, iż stworzony dla jednostek naukowych Moduł Sprawozdawczy w momencie uruchomienia nie zawiera żadnych danych o artykułach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach naukowych w monografiach naukowych. Dane będą sukcesywnie wprowadzane przez jednostki naukowe.