Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Importu danych do Modułu Sprawozdawczego może dokonać tylko Użytkownik posiadający rolę Importera Publikacji. Więcej informacji znajduje się tutaj.

1. Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2. W „Menu użytkownika" należy kliknąć w zakładkę „Moduł Sprawozdawczy”, następnie „Import".

3. Wyświetli się „Import prac”. Chcąc dodać plik, należy kliknąć na przycisk „Dodaj pliki”. Wyświetli się okno, w którym należy wybrać plik przygotowany do importu. Po załadowaniu pliku, należy kliknąć na przycisk „Zaimportuj”.
Ważne: plik bądź pliki .xml muszą być spakowane w formacie zip (bez podkatalogów).

4. Po załadowaniu pliku wyświetli się krótki raport informujący o statusie importu, liczbie wgranych, błędnych i wszystkich publikacji oraz dacie zakończenia importu. Chcąc poznać szczegóły importu, należy kliknąć na przycisk „Więcej”.

5. Wyświetli się szczegółowa informacja o wykonanym imporcie. Chcąc pobrać szczegółowy raport należy kliknąć w link „Pobierz raport szczegółowy”.

6. Wyświetli się okno pobierania pliku. Chcąc otworzyć plik, należy zaznaczyć opcję „Otwórz za pomocą” i kliknąć na przycisk „OK”. Raport zostanie otwarty. Można również zapisać plik na komputerze korzystając z opcji „ Zapisz plik”.

WAŻNE: Zaimportowane dane, należy zatwierdzić, a następnie zamknąć sprawozdanie.

Instrukcja do pobrania w formacie PDF.