Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Użytkownik posiadający rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma, edycji danych czasopisma może dokonać w czasie składania ankiet. Po tym okresie edycji danych dokonuje Administrator systemu PBN na zlecenie Przedstawiciela Redakcji Czasopisma. W tym celu należy wysłać Zespołowi Wsparcia Użytkownika zgłoszenie zawierające:

  • tytuł czasopisma,
  • ISSN czasopisma,
  • adres strony internetowej czasopisma,
  • dane, jakie należy wprowadzić.