Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.
 

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany w systemie PBN musi dokonać najpierw rejestracji w systemie, aby uzyskać swobodny dostęp do bazy PBN. Może jedynie przeglądać publikacje w bazie PBN oraz pobierać raporty publikacji osób i jednostek naukowych.

 

Użytkownik zalogowany

Użytkownik zalogowany posiada konto w systemie PBN. Użytkownik zalogowany ma swobodny dostęp do bazy PBN, może zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym). Posiada również możliwość dodawania publikacji do PBN oraz edytowania wprowadzonych publikacji. Może powiązać się z bazą autorów systemu POL-on poprzez podanie numeru PESEL.

 

Użytkownik zalogowany powiązany z bazą autorów POL-on

Zalogowany Użytkownik powiązany z bazą autorów systemu POL-on może zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym), dodawać publikacje do PBN oraz edytować wprowadzone publikacje. Jest powiązany z bazą autorów systemu POL-on za pomocą numeru PESEL. Posiada przede wszystkim uprawnienia do potwierdzenia lub zaprzeczenia autorstwa swoich publikacji.

 

Manager Bibliografii

Główną rolą Managera Bibliografii jest zarządzanie oficjalną bibliografią jednostki naukowej. Do podstawowych zadań Managera Bibliografii należą:

 • potwierdzanie afiliacji publikacji w imieniu danej jednostki naukowej (podczas wprowadzania publikacji do bazy PBN, od razu zostanie potwierdzona afiliacja publikacji do danej jednostki naukowej),
 • ustalanie PBN ID użytkownika za pomocą numeru PESEL,
 • zakładanie w OPI za pośrednictwem PBN konto osoby, której nie ma w bazie osób systemu POL-on. Konto takie, w odróżnieniu od kont osób tworzonych na podstawie wykazów, związane jest jedynie z hasłem numeru PESEL,
 • pobieranie listy wszystkich czasopism z PBN w formacie CSV,
 • edytowanie danych danej jednostki.

Manager Bibliografii może również:

 • zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
 • dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone.

Instrukcja uzyskiwania roli znajduje się tutaj.

 

Administrator PBN

Rolę Administratora PBN posiada tylko i wyłącznie operator systemu PBN. Administrator PBN zarządza swoim własnym kontem i kontami wszystkich zalogowanych Użytkowników:

 • przegląda informacje o wszystkich Użytkownikach posiadających konto w PBN,
 • może wyłączyć konto danego Użytkownika,
 • może zerwać powiązanie danego konta Użytkownika z bazą autorów,
 • zmienia dane osobowe danego Użytkownika,
 • nadaje Użytkownikom role Managera Bibliografii, Importera Publikacji i Przedstawiciela Redakcji Czasopisma.

Administrator PBN posiada uprawnienia do zarządzania publikacjami w bazie PBN:

 • może dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone,
 • kasuje publikacje,
 • może zmieniać typ publikacji na inny (tj. zmienić książkę na rozdział itp.,
 • posiada uprawnienia do przeglądania i rozwiązywania zgłoszeń Użytkowników (duplikaty, nadużycia, inny typ problemu).

Administrator PBN zarządza edycją danych czasopisma i jednostki naukowej.

 

Każdy Użytkownik ma możliwość sprawdzenia nadanych ról. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją.

Aby pobrać upoważnienie dotyczące umożliwienia korzystania z Modułu Sprawozdawczego proszę kliknąć tutaj.