Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. PBN stanowi własność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego operatorem jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych naukowców, których dorobek jest rozproszony w kilku systemach lokalnych, np. w przypadku osób pracujących w więcej niż jednej jednostce naukowej, zmieniających miejsce zatrudnienia, wyjeżdżających na zagraniczne staże lub prowadzących badania naukowe w obrębie przemysłu.

Tym instytucjom, które nie posiadają własnego systemu bibliograficznego, PBN daje możliwość łatwego i bezkosztowego prowadzenia własnej bibliografii. System pozwala również na deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowych, łącząc tym samym cechy bibliografii instytucjonalnej i centralnego repozytorium. Funkcje te dostępne są też użytkownikom indywidualnym, co czyni z PBN narzędzie pozwalające na prowadzenie autorskiej, pełnotekstowej bibliografii naukowej.

Już dziś PBN udostępnia swoje zasoby poprzez publiczne API. W najbliższym czasie system stanie się również kompatybilny z protokołem transferu metadanych OAI-PMH. Funkcje te umożliwią pobieranie danych innym systemom bibliograficznym i agregującym, co ułatwi dalszą dyseminację informacji o dorobku publikacyjnym polskich naukowców i polskich jednostek naukowych.

W zakresie informacji o osobach i instytucjach PBN wykorzystuje dane systemu POL-on. Istnieje jednak również możliwość deponowania i identyfikacji publikacji przez osoby spoza baz tego systemu. W zakresie danych bibliograficznych, system uzupełniany jest obecnie przez Użytkowników indywidualnych oraz dane z systemów zewnętrznych.

W najbliższej przyszłości mamy nadzieję nawiązać współpracę w zakresie wymiany danych bibliograficznych z ośrodkami prowadzącymi instytucjonalne bibliografie polskich jednostek naukowych, bibliotekami akademickimi oraz ośrodkami informacji naukowej. Przewidujemy ponadto wzbogacenie systemu o funkcje przeznaczone specjalnie dla Użytkowników instytucjonalnych, które usprawnią import i eksport danych oraz ułatwią zarządzanie publikacjami jednostki w obrębie Polskiej Bibliografii Naukowej. Instytucje zainteresowane współpracą uprzejmie prosimy o kontakt.

Dodatkowo informujemy Państwa o stworzeniu Modułu Sprawozdawczego w ramach systemu PBN, który gromadzi dorobek naukowy jednostek naukowych dla celów sprawozdawczych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, do Modułu Sprawozdawczego należy wprowadzać dane o artykułach naukowych, monografiach naukowych i rozdziałach w monografiach naukowych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.