Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Środowisko naukowe winno znać odpowiedź na pytanie, które czasopisma można uznać za naukowe oraz, które prace spełniają kryterium naukowości.