Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Dostęp do Modułu Sprawozdawczego mają Użytkownicy posiadający rolę Importera Publikacji.

1.    Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.


2.    W „Menu Użytkownika” należy kliknąć w zakładkę „Moduł Sprawozdawczy”, następnie „Przegląd”.


3.    Wyświetli się wyszukiwarka. W celu zatwierdzenia wybranych publikacji, należy wprowadzić odpowiednie parametry. W przypadku zatwierdzenia wszystkich publikacji, należy kliknąć na przycisk „Szukaj”.


4.    Publikacje w Module Sprawozdawczym można zatwierdzać na trzy sposoby:

Sposób I: Pojedyncze zatwierdzanie publikacji.
Sposób II: Zbiorowe zatwierdzanie wybranych publikacji.
Sposób III: Zatwierdzanie wszystkich publikacji.

Sposób I


Pojedyncze zatwierdzanie publikacji.
a)    W celu zatwierdzenia pojedynczej publikacji, należy kliknąć przycisk znajdujący się po prawej stronie rekordu publikacji.
b)    Po zatwierdzeniu danej publikacji, po prawej stronie rekordu publikacji pojawi się przycisk . Przycisk ten informuje o zatwierdzeniu publikacji.
W celu cofnięcia zatwierdzonej publikacji, należy kliknąć na przycisk . Zatwierdzenie zostanie cofnięte i udostępniona zostanie ponowna możliwość edycji publikacji bądź jej usunięcia.


Sposób II


Zbiorowe zatwierdzanie wybranych publikacji.

a)    W celu zbiorowego zatwierdzenia wybranych publikacji, należy zaznaczyć poszczególne publikacje, poprzez kliknięcie na puste okienko znajdujące się po lewej stronie rekordu publikacji.


b)    Następnie należy kliknąć przycisk „Zatwierdź zaznaczone” znajdujący się nad pierwszym rekordem.


WAŻNE: w przypadku zatwierdzania wybranych publikacji, nie należy zaznaczać pustego okienka znajdującego się po lewej stronie przycisku „Zatwierdź zaznaczone”.


c)    Zaznaczone publikacje zostały zatwierdzone.


d)    Istnieje możliwość zbiorowego cofnięcia zatwierdzonych publikacji. W tym celu należy zaznaczyć wybrane publikacje i kliknąć na przycisk „Cofnij zatwierdzenie zaznaczonych”, znajdujący się nad pierwszym rekordem.


e)    Nastąpiło cofnięcie zatwierdzeń wybranych publikacji.Sposób III


Zatwierdzanie wszystkich publikacji.

a)    W celu zatwierdzenia wszystkich publikacji , należy zaznaczyć puste okienko znajdujące się po lewej stronie przycisku „Zatwierdź zaznaczone”. Kliknięcie na puste okienko, spowoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich publikacji wyświetlonych na stronie przeglądarki. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź zaznaczone”.b)    Publikacje na danej stronie przeglądarki zostały zatwierdzone.


c)    Chcąc zatwierdzić pozostałe publikacje, należy przejść do następnej strony przeglądarki. Następnie należy analogicznie zatwierdzać publikacje.


WAŻNE: Zatwierdzone publikacje nie oznaczają złożenia sprawozdania. Instrukcja zamykania sprawozdania znajduje się tutaj.