Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Edycji danych czasopisma, poza okresem składania ankiet, może dokonać Administrator systemu. W tym celu należy wysłać zgłoszenie do Zespołu Wsparcia Użytkowników PBN, podając niezbędne dane:


1. Tytuł czasopisma,
2. ISSN i/lub eISSN czasopisma,
3. Link do strony czasopisma w PBN,
4. Adres strony internetowej czasopisma,
5. Dane, które należy wprowadzić.


Po otrzymaniu powyższych informacji, Administrator systemu dokona stosownych zmian.
Edycji danych czasopisma może również dokonać Przedstawiciel Redakcji Czasopisma w okresie składania ankiet. Wprowadzone podstawowe dane o czasopiśmie do formularza ankiety, zostaną automatycznie przeniesione do profilu czasopisma.