Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa pozwala na gromadzenie dorobku naukowego osób, jednostek naukowych oraz czasopism naukowych. Jej celem jest zintegrowanie informacji na jednej platformie, które dotychczas były rozproszone w różnych systemach. System PBN służy również upowszechnianiu informacji o dorobku polskich naukowców udostępniając je w sposób otwarty.

System PBN pozwala na prowadzenie bibliografii instytucjonalnej i osobistej. Pozwala on zarazem na wykorzystanie danych pobranych z dostępnych źródeł zewnętrznych oraz wprowadzonych przez inne osoby, stąd uzupełnianie bibliografii instytucjonalnej i/lub osobistej odbywać się może zarówno na drodze wprowadzania danych przez osoby zarządzające bibliografiami instytucjonalnymi, osoby prowadzące swoje indywidualne bibliografie, jak i wprowadzonych przez osoby trzecie (np. pracowników administracyjnych, studentów, doktorantów).