Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa gromadzi informacje o polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

System PBN jest jedynym miejscem służącym do złożenia ankiety ewaluacyjnej czasopisma naukowego na podstawy ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacja odbywa się w ramach części B wykazu czasopism punktowanych. Ankiety są podstawą do wyliczenia punktacji na tej liście.

Specjalnie na potrzeby złożenia ankiety ewaluacyjnej, Użytkownik odpowiedzialny za złożenie ankiety uzyskuje rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma. Tylko i wyłącznie Przedstawiciel Redakcji Czasopisma posiada dostęp zarówno do złożenia ankiety, jak i do wprowadzania danych w systemie POL-index.

Redakcje czasopism mogą deponować w systemie PBN informacje o czasopiśmie oraz artykuły w celu utworzenia ogólnodostępnej bazy bibliograficznej.