Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Użytkownikiem Polskiej Bibliografii Naukowej może zostać każda zainteresowana osoba, która chce uzyskać dostęp do pełnego zbioru danych o dorobku naukowym polskich autorów i jednostek naukowych.

Użytkownik systemu PBN może również dodawać publikacje zarówno jako autor oraz jako pracownik administracyjny, pracownik biblioteki, student. Każdy Użytkownik posiada możliwość edycji wprowadzonych rekordów bibliograficznych w celu doskonalenia poprawności i kompletności danych w PBN.

Każdy Użytkownik wprowadzający nowe publikacje, wpływa na rozbudowę i poprawę jakości bazy danych. Wspólna praca i zaangażowanie prowadzi do stworzenia pierwszej platformy deponującej dane o polskim dorobku naukowym.