Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Dodawanie publikacji

Do systemu PBN artykuły w czasopismach naukowych, monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych, należy dodawać poprzez interfejs www. W kreatorze dodawania publikacji do PBN, istnieją pola oznaczone czerwoną gwiazdką - są to pola obowiązkowe, które należy koniecznie uzupełnić w celu pomyślnego dodania publikacji. Kreator dodawania publikacji zawiera również pola fakultatywne, które zaleca się uzupełnić celem zbudowania kompletnej bazy danych.


Poniżej znajdują się instrukcje dodawania publikacji do PBN:

  1. Dodawanie artykułu.
  2. Dodawanie książki.
  3. Dodawanie rozdziału.

Książka zbiorowa

Książka zbiorowa to książka, która jako całość nie posiada autora lub autorów, a jedynie redaktorów. Autorów posiadają natomiast poszczególne rozdziały takiej książki. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Edycja danych publikacji w PBN

W systemie PBN zalogowany Użytkownik może dokonywać edycji każdej publikacji. W celu rozbudowywania informacji o polskim dorobku naukowym oraz doskonaleniu informacji, każdy Użytkownik ma prawo dokonywać korekty danych publikacji. Instrukcja edycji publikacji znajduje się tutaj.

Import BibTex

W systemie PBN istnieje możliwość importu publikacji w formacie BibTex. Użytkownik jednym kliknięciem importuje od razu wiele publikacji, które następnie może przeglądać i uzupełniać w dowolnym momencie. W celu wykonania importu w formacie BibTex, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Potwierdzenie autorstwa publikacji
Potwierdzenia autorstwa publikacji może dokonać Użytkownik, który ma powiązane konto z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL. Autorstwo publikacji można potwierdzić na dwa sposoby. W tym celu, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Potwierdzenie afiliacji publikacji

W systemie PBN każda publikacja powinna zawierać informację o jej afiliacji do danej jednostki naukowej. Potwierdzenia afiliacji danej publikacji w imieniu jednostki naukowej może dokonać Użytkownik posiadający rolę Managera Bibliografii. W ten sposób tworzona jest oficjalna bibliografia jednostki naukowej w systemie PBN. Instrukcja potwierdzenia afiliacji publikacji znajduje się tutaj.

Zmiany oczekujące

Każdy zalogowany Użytkownik ma możliwość edycji publikacji. Wprowadzenie istotnych zmian w danej publikacji wymaga akceptacji tych zmian przez autora publikacji oraz Managera Bibliografii. Zmiany te nie są bezpośrednio nanoszone do rekordu, a jedynie zapisywane jako propozycja zmiany, tzw. zmiana oczekująca. Zmiana oczekująca jest dostępna dla osób mających bezpośredni związek z daną publikacją, czyli potwierdzone autorstwo publikacji w przypadku autora oraz potwierdzona afiliacja w przypadku Managera Bibliografii. Instrukcja opisuje schemat zagłosowania w oczekujących zmianach.

Duplikaty w PBN

W przypadku zaistnienia w bazie PBN duplikatu publikacji, należy przesłać zgłoszenie Zespołowi Obsługi Użytkowników. W jego treści należy umieścić linki do obu pozycji oraz wskazać, która jest duplikatem (do usunięcia przez administratora systemu PBN).