Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Specyfikacje techniczne zawierają szczegółowe informacje techniczne ułatwiające korzystanie z systemu PBN. W celu konkretnego wykorzystania informacji zawartych w tym dziale, niezbędna jest znajomość zagadnień IT.

Specyfikacja publicznego API

System PBN udostępnia dla potrzeb Użytkowników oprócz interfejsu WWW również API, które pozwala na pobieranie danych z systemu. API jest ciągle rozbudowywane stosownie do zapotrzebowań Użytkowników. Więcej informacji znajduje się tutaj.

API wyszukiwarki - OpenSearch

Elementem udostępnianego przez PBN API jest również wyszukiwarka zgodna ze standardem OpenSearch. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Polityka cookies

Aby ułatwić korzystanie z Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), serwis korzysta z technologii cookies. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Rejestr zmian

Rejestr zmian zawiera całą historię udoskonalania systemu PBN pod względem nowych funkcjonalności. System PBN wciąż jest doskonalony celem podwyższenia Państwa komfortu. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi. Więcej informacji znajduje się tutaj.