Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Specyfikacje techniczne zawierają szczegółowe informacje techniczne ułatwiające wykonanie importu do Modułu Sprawozdawczego. W celu poprawnego wykorzystania informacji zawartych w tym dziale, niezbędna jest znajomość zagadnień IT.

Szczegółowy opis formatu plików importu

Opis zawiera dokładną charakterystykę importowanego pliku xml. Każdy element pliku został wyraźnie i przejrzyście opisany wraz z podaniem krotności danych. Opis zawiera również plik XML Schema gotowy do pobrania. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Format pliku importu do Modułu Sprawozdawczego PBN

Ogólny opis formatu plików importu do Modułu Sprawozdawczego PBN - zarówno plików XML jak i paczek importowych w formacie .zip. Uwzględniono również szczegółowe informacje dotyczące problemów praktycznych i sposobu przygotowania pliku . Opis zawiera również plik XML Schema gotowy do pobrania. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Przykład dokumentu importowego

Zamieszczony przykładowy dokument importowy, stanowi pełną charakterystykę pliku .xml wraz z jego autentycznym schematem. Opis dokumentu importowego jest bardzo szczegółowy i precyzyjny. Zapoznanie się z jego charakterystyką ułatwi pracę podczas budowania pliku .xml z informacjami o publikacjach. Więcej informacji znajduje się tutaj.