Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Filmy instruktażowe zostały nagrane specjalnie na potrzeby prawidłowego korzystania z systemu PBN. Każdy film trwa około 3 minut i prowadzi przez proces najważniejszych czynności w PBN od początku do końca. Filmy zachowują ciągłość i przedstawiają rzeczywisty obraz wykonywanych działań. Każdy film opatrzony jest komentarzem, który uzupełnia obraz o treść i wyjaśnia wykonywane czynności.
Chcąc obejrzeć dany film instruktażowy, należy kliknąć w dany link w prawej części poniżej tabeli.

 
Użytkownik Konto Użytkownika
Zmiany na koncie
Profil publiczny
Zmiana adresu zapasowego
PBN Repozytoryjny

Wyszukiwanie publikacji
Wyszukiwanie osób
Wyszukiwanie instytucji
Dodawanie książki
Dodawanie rozdziału
Dodawanie artykułu
Bibliografia osoby
Bibliografia jednostki
Cytowanie publikacji
Edycja książki
Edycja rozdziału
Edycja artykułu
Zmiany oczekujące
Osoby w PBN
Raport pubikacji jednostki
Raport publikacji osób
Statystyki w PBN
API zapytanie dla jednostek
API zapytanie dla osoby
Zgłaszanie problemów
Sprawozdania jednostki naukowej
Moduł Sprawozdawczy Eksport danych z PBN
Import danych do MS
Przeglądanie i zatwierdzanie danych w MS
Zamykanie sprawozdania w MS
Sprawozdania jednostki naukowej
Przeglądanie archiwum i sprawozdań
Wprowadzanie informacji uzupełniającej
Czasopisma


Wyszukiwanie i przeglądanie czasopism
Dodawanie czasopisma
Składanie ankiety
Szkic ankiety
Nadawanie roli PRC