Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.
Lp. Pytanie Odpowiedź
1  Czy można otrzymać punkty za zamieszczenie danych w POL-index? Link do odpowiedzi
2  Ile kryteriów wstępnych musi spełnić czasopismo aby było ocenione? Link do odpowiedzi 
3  Nie mogę wypełnić ankiety ewaluacyjnej. Nie widać jej na ekranie tak jakbym nie miał uprawnień do jej złożenia.  Link do odpowiedzi
4  Kiedy będzie można poznać wynik ewaluacji czasopisma? Link do odpowiedzi
5  W jaki sposób uzyskać pomoc w zakresie kwestii merytorycznych dotyczących sposobu wypełnienia ankiety? Link do odpowiedzi
6  Nie widzę podstawowych dyscyplin naukowych przy wypełnianiu ankiety, co mam zrobić?  Link do odpowiedzi
7  Ile punktów może otrzymać czasopismo w wyniku złożenia ankiety ewaluacyjnej? Link do odpowiedzi
8  Jak należy rozumieć posiadanie czynnej i aktualnej strony internetowej czasopisma? Link do odpowiedzi 
9  Czy czasopismo znajdujące się na liście "C" musi składać ankietę ministerialną? Czy po złożeniu jej można zyskać dodatkowe punkty? Link do odpowiedzi
10 Czy czasopismo zagraniczne może złożyć ankietę ewaluacyjną? Link do odpowiedzi
11 Jak należy rozumieć okres nieprzerwanej działalności wydawniczej czasopisma? Link do odpowiedzi
12 Posiadam rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma. Dlaczego nie mogę edytować danych w profilu czasopisma? Link do odpowiedzi
13 Czym różni się częstotliwość wydawania czasopisma on-line od nieregularnego? Link do odpowiedzi
14 Jeśli czasopismo posiada wersję drukowaną różną od elektronicznej, to, dla której wersji powinno wprowadzać się dane do ankiety ewaluacyjnej? Link do odpowiedzi
15 Co się dzieje z czasopismem, które nie spełni kryteriów wstępnych?  Link do odpowiedzi
16 Czy wszystkie artykuły dostępne on-line to wersja elektroniczna czasopisma? Czy wówczas trzeba mieć odrębny e-ISSN? Link do odpowiedzi
17 Ostatni łączony numer rocznika ukazał się w grudniu 2011 r. (numer 2010/2011). Czy czasopismo ma nieprzerwaną ciągłość wydawania od 2011 r. ? Link do odpowiedzi
18 Czy kryteria oceny czasopisma przyjęte przez ekspertów będą ujawnione? Link do odpowiedzi
19 Czy po wysłaniu ankiety ewaluacyjnej można dokonać w niej modyfikacji? Link do odpowiedzi
20 Czy czasopisma z ISBN mogą być parametryzowane? Link do odpowiedzi
21  Jak zaznaczyć kilka baz, w których indeksowane jest czasopismo?  Link do odpowiedzi
22 Które języki uznane są za kongresowe? Link do odpowiedzi
23 Czy recenzje publikowane w czasopiśmie zaliczamy do artykułów o charakterze naukowym? Link do odpowiedzi
24 Czy zmiana nazwy czasopisma (także ISSN) w ciągu roku, ale z zachowaniem formy czasopisma ma wpływ na ocenę? Link do odpowiedzi
25 Czy mogę złożyć ankietę korygującą? Link do odpowiedzi
26 Jak rozumieć "czasopisma naukowe"? Czy za kryterium można przyjąć fakt, że są recenzowane? Link do odpowiedzi