Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Informację uzupełniającą do sprawozdanych publikacji, może wprowadzić tylko Użytkownik posiadający rolę Importera Publikacji.

 

W Module Sprawozdawczym PBN informację uzupełniającą można wprowadzać na dwa sposoby:

1. ręczna edycja danych poprzez interfejs www,

2. import masowy.

 

Import masowy umożliwia:

•    przesłanie zaktualizowanych informacji o sprawozdanych publikacjach,
•    usuwanie publikacji sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne zawierają szczegółowe informacje techniczne ułatwiające wykonanie importu zmodyfikowanych publikacji do Modułu Sprawozdawczego. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Schemat pliku importowego .xsd

W celu przeprowadzenia poprawnego importu danych, należy zapoznać się ze schematem pliku importowego .xsd. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Przykład dokumentu importowego

W celu przedstawienia budowy pliku xml, który zawiera publikacje podlegające modyfikacji, stworzony został przykładowy dokument importowy. Stanowi on charakterystykę pliku .xml wraz z jego autentycznym schematem. Zapoznanie się z jego charakterystyką ułatwi pracę podczas budowania pliku .xml z informacjami o publikacjach. Więcej informacji znajduje się tutaj.