Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało najnowszy wykaz czasopism punktowanych, zawierający podstawowe dane czasopism wraz z ich punktacją.
Wykaz czasopism podzielony jest na trzy części:

  • część A – zawiera 11 114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik Impact Faktor i zostały wpisane do bazy Journal Citation Reports. Lista w formacie PDF jest do pobrania tutaj.
  • część B – zawiera 2 212 czasopism naukowych, które złożyły ankietę ewaluacyjną oraz zostały poddane ocenie eksperckiej. Dodatkową gratyfikację czasopisma z listy B mogły uzyskać za wprowadzenie danych do bazy POL-index. Lista w formacie PDF jest do pobrania tutaj.
  • część C – zawiera 4 111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Lista w formacie PDF jest do pobrania tutaj.

Ewaluacja czasopism naukowych (lista B) w 2015 roku składała się z trzech komponentów:

•    ankiety ewaluacyjnej,
•    oceny eksperckiej,
•    wprowadzenia danych do bazy POL-index.


Szczegółowe wyniki oceny czasopism naukowych zawierających informację o liczbie przyznanych punktów za poszczególne komponenty znajduje się tutaj.

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi dotyczące ww. wykazu czasopism naukowych, należy zgłaszać do dnia 15 lutego 2016 roku do Departamentu Nauki MNiSW.
Kontakt:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa,
tel. 22 52 92 376 lub 22 501 71 60