Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa przechowuje katalog osób w oparciu o system POL-on, który zbiera dane o zatrudnieniu, a także stopniach naukowych polskich naukowców. Katalog ten stanowi pokaźne, jednakże niewyczerpujące źródło informacji o autorach. Dodatkowo każdy zainteresowany może zalogować się w systemie i podając swój numer PESEL utworzyć w systemie rekord autora. Tak utworzony rekord zostaje zapisany w systemie POL-on i autorowi można przypisać publikacje.

 

Identyfikator osoby
W PBN każdej osobie przypisany jest unikalny identyfikator, tzw. PBN ID, mający postać liczby całkowitej. Ten identyfikator służy do identyfikowania osoby w rozmaitych sytuacjach, w szczególności pozwala na łatwe stworzenie linku do strony autora, a także jest używany przez publiczne API serwisu.


Strona autora
W systemie PBN każdy zarejestrowany Użytkownik posiada własny profil i ma bieżący dostęp do  swoich publikacji. Informacje te można znaleźć pod adresem:
https://pbn.nauka.gov.pl/persons/<pbn id>/<Imię i Nazwisko>
Taka strona ma stabilny, niezmienny link, co pozwala na użycie go jako np. odnośnika ze strony domowej do listy publikacji.


Wyszukiwanie osób
Wyszukiwarka osób w Polskiej Bibliografii Naukowej wyświetla tylko osoby z katalogu POL-on, które zarejestrowały się w systemie jako autorzy lub posiadają przypisane w systemie publikacji.
W przypadku przypisywania autora do publikacji dostępny jest pełen katalog osób wraz z informacjami o afiliacji, co pozwala na przypisanie artykułu odpowiedniemu autorowi, nawet jeśli przypisywana jest mu pierwsza publikacja w PBN.

Osoby nieobecne w PBN
Tylko osoby opisane powyżej (posiadające konto w systemie POL-on lub też osoby, które zarejestrują się i utworzą rekord autora), obecne są w katalogu autorów. Jednocześnie katalog autorów nie obejmuje:
•    autorów nie posiadających PESEL (zagranicznych),
•    autorów zmarłych.