Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej.

Gromadząc publikacje pochodzące z różnych źródeł, PBN umożliwia agregację informacji o dorobku naukowym, które dotychczas pozostawały rozproszone. Jest to szczególnie istotne w przypadku naukowców zmieniających miejsce pracy, wyjeżdżających na krajowe i zagraniczne stypendia i staże lub prowadzących badania naukowe poza instytucjami akademickimi. Jednocześnie istnieje możliwość dodania tych publikacji, których nie ma w bazie systemu PBN, np. pozycji sprzed wielu lat, które nie zawsze dostępne są w istniejących bazach danych.

Zarządzanie bibliografią indywidualną możliwe jest po założeniu konta w PBN i powiązaniu go z odpowiednim kontem w bazie osób systemu POL-on. Procedura ta wymaga podania m.in. numeru PESEL. Jeżeli osoba o podanym numerze PESEL nie figuruje w bazie systemu POL-on, możliwe jest założenie nowego konta osoby.

Po zalogowaniu i powiązaniu konta w PBN z kontem w bazie osób systemu POL-on, PBN automatycznie poprosi o potwierdzenie autorstwa publikacji, które już znajdują się w bazie. Zalogowani użytkownicy mogą również dodać do bazy PBN nowe publikacje oraz edytować i uzupełniać już istniejące w niej rekordy bibliograficzne.

PBN łączy funkcje bibliografii naukowej i repozytorium, umożliwiając deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowych na różnych licencjach. Pozwala uczynić to z PBN pełnotekstową bibliografię, do której link umieścić można w innych miejscach, np. na swojej stronie domowej lub na odpowiedniej podstronie witryny jednostki.

Aby ułatwić identyfikację osób w systemie POL-on oraz umożliwić szerszą prezentację osoby autora, należy uzupełnić swój indywidualny profil publiczny pełniący rolę swoistej wizytówki autora w obrębie Polskiej Bibliografii Naukowej. Zamieścić można w nim m.in. dane kontaktowe, informacje o instytucjach, przy których Użytkownik był afiliowany w przeszłości, czy informacje o aktualnych zainteresowaniach naukowych. Należy pamiętać, że wszystkie dane zamieszczone w profilu publicznym widoczne są dla wszystkich również niezalogowanych Użytkowników Polskiej Bibliografii Naukowej.