Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Korekty złożonej ankiety można dokonać do czasu zamknięcia generatora ankiet, tj. 15 lipca 2015 r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania zmian w złożonej już ankiecie ewaluacyjnej.

Nie ma możliwości edytowania złożonej ankiety. W celu dokonania korekty ankiety czasopisma (przed terminem zamknięcia generatora ankiet), Przedstawiciel Redakcji Czasopisma musi złożyć nową ankietę. Instrukcja składania ankiety znajduje się tutaj.

UWAGA: Ankieta zostanie automatycznie wypełniona danymi wprowadzonymi w poprzedniej złożonej ankiecie. Ułatwi to wprowadzenie drobnych korekt (np. poprawę literówek) i ograniczy konieczność kilkukrotnego wprowadzania tych samych informacji do kolejnych wersji ankiety.

Po naniesieniu odpowiednich zmian w ankiecie, należy pamiętać o ponownym zatwierdzeniu danych zawartych w ankiecie. Po dokonaniu korekty, w zakładce "Ankiety ewaluacyjne" widoczna będzie złożona korekta ankiety czasopisma. Do celów prowadzonej ewaluacji czasopism, wzięta będzie ostatnia wersja ankiety czasopisma.
Każdy Przedstawiciel Redakcji Czasopisma może złożyć dowolnie wiele korekt ankiet. Jednocześnie nie ma wymogu, aby korekta ankiety była składana przez tę samą osobę, która pierwotnie złożyła ankietę.