Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Szkic ankiety to robocza wersja ankiety czasopisma, która powstała po wprowadzeniu danych do generatora ankiet i kliknięciu na przycisk „Zapisz szkic”. Szkic można zapisać w trakcie wypełniania ankiety, aby zachować dotychczas wprowadzone dane do ankiety i móc powrócić do ich edycji w dogodnej chwili.

W celu edycji zapisanego wcześniej pliku, należy po zalogowaniu się do systemu, kliknąć w zakładce „Ankiety ewaluacyjne” na przycisk „Edytuj szkic”. Na ekranie wyświetli się wtedy generator ankiet wraz z danymi z ankiety, które zostały wcześniej zapisane w formie szkicu. Powyższe dane można edytować i uzupełniać w celu złożenia ostatecznej wersji ankiety.

Jednocześnie należy pamiętać, że zapisanie szkicu nie jest równoznaczne ze złożeniem ankiety ewaluacyjnej i jedynie zatwierdzone ankiety będą brane pod uwagę przy ocenie czasopisma.