Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

W roku 2015 ankietę czasopisma mogą złożyć osoby upoważnione do reprezentowania redakcji lub wydawcy czasopisma naukowego. Inaczej niż w przypadku ankiety czasopisma 2011/2012, osobami uprawnionymi do składania ankiety NIE SĄ autorzy artykułów w czasopismach naukowych. Ewaluacji zostaną poddane jedynie te czasopisma, które są wydawane w momencie składania ankiety, a ich pierwszy numer ukazał się nie później niż w 2013 r.

W przypadku czasopism posiadających przynajmniej jednego Przedstawiciela Redakcji Czasopisma w Polskiej Bibliografii Naukowej, do złożenia ankiety tego czasopisma upoważnione są wyłącznie osoby, do których kont PBN przypisana jest rola Przedstawiciela Redakcji Czasopisma danego czasopisma.

Proszę zwróć uwagę, że rola Przedstawiciela Redakcji Czasopisma w PBN była automatycznie przypisywana do kont tych użytkowników, którzy w trakcie składania ankiet w roku 2013 złożyli ankietę tego czasopisma oświadczając, iż są jego przedstawicielami. Jeśli więc Państwo składaliście ankietę danego czasopisma w roku 2013 i deklarowali Państwo, że są jego przedstawicielem/przedstawicielką, odpowiednia rola została już przypisana do Państwa konta.

Jeśli czasopismo nie posiada żadnego Przedstawiciela Redakcji Czasopisma w Polskiej Bibliografii Naukowej, jego ankietę może złożyć każdy zalogowany użytkownik PBN. W takim przypadku użytkownik musi oświadczyć, iż jest upoważniony do reprezentowania redakcji lub wydawcy tego czasopisma. Oświadczenie to znajduje się na górze pierwszego ekranu ankiety czasopisma. Po zatwierdzeniu ankiety, do konta użytkownika automatycznie zostanie przypisana rola Przedstawiciela Redakcji Czasopisma, dla którego złożył on ankietę.

Aby dowiedzieć się, czy do Państwa konta przypisana jest rola Przedstawiciela Redakcji Czasopisma, po zalogowaniu w Menu Użytkownika należy kliknąc w zakładkę "Ustawienia" następnie “Moje dane”. Następnie należy kliknąć w zakładkę "Role". Jeśli do Państwa konta jest już przypisana rola przedstawiciela danego czasopisma, informację o tym będą w sekcji “Role” .Proszę pamiętać, że czasopismo może posiadać więcej niż jednego przedstawiciela w PBN. Nie jest również konieczne, by w roku 2015 ankietę składała ta sama osoba, która składała ją w trakcie poprzedniej oceny czasopism 2013.

Osoba, która posiada rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma danego czasopisma w PBN, może nadawać i odbierać tę rolę innym użytkownikom. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie uprawnieniami osób upoważnionych do reprezentowania czasopisma w PBN bez udziału operatora PBN.

W przypadku śmierci lub długotrwałej nieobecności jedynego przedstawiciela czasopisma w PBN, rola Przedstawiciela Redakcji Czasopisma może jednak zostać nadana innej osobie przez operatora PBN. W tym celu należy skontaktować się z Zespołem Wsparcia Użytkowników PBN, wysyłając wiadomość ze skrzynki e-mail, na którą zarejestrowane jest Państwa konto w PBN. Proszę pamiętać, by w wiadomości podać właściwy tytuł czasopisma oraz jego numer ISSN lub eISSN.

Jeśli posiadają Państwo rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma danego czasopisma w PBN i chcą nadać tę rolę innym użytkownikom należy postępować zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj.