Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Czasopismo do systemu PBN może dodać każdy zalogowany Użytkownik. W tym celu należy podjąć następujące kroki:

1.    Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    W Menu Użytkownika należy kliknąć w zakładkę „Dodaj czasopismo”.

3.    Po wyświetleniu się kreatora, należy wprowadzić obowiązkowe dane czasopisma. Pola obowiązkowe oznaczone są czerwoną gwiazdką. Co najmniej jedno z pól ISSN/ eISSN musi zostać wypełnione. ISSN/eISSN jest numerem unikalnym. Jeśli w bazie PBN występuje już czasopismo o takim numerze, dodanie nowego czasopisma nie będzie możliwe.

 

Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź” znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. Czasopismo zostało dodane.

Instrukcję można pobrać w formacie PDF.