Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Przed wypełnieniem ankiety, należy zapoznać się z treścią "Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych". Dokument ten opisuje zasady ewaluacji czasopism naukowych w roku 2015.

Wypełniając ankietę należy skorzystać z pomocy kontekstowej, której zadaniem jest ułatwienie wypełniania wszystkich pól kwestionariusza. Pomoc kontekstowa staje się widoczna po najechaniu na ikonkę znaku zapytania po prawej stronie pytań ankiety.

 

Instrukcja składania ankiety

 

1.    Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie wpisać w wyszukiwarkę nazwę czasopisma (zalecane jest wpisanie nr ISSN do wyszukiwarki zaawansowanej- pozwala to na szybką i jednoznaczną identyfikację czasopisma). Jeśli czasopisma nie ma w bazie należy je dodać.

3.    Wyświetli się tytuł czasopisma, na który należy kliknąć.  Następnie wyświetli się widok karty czasopisma. Należy kliknąć  w zakładkę „Ankiety ewaluacyjne”. Dostępny będzie przycisk „Dodaj nową ankietę”, w który należy kliknąć. Jeśli nie wyświetla się ikona „Dodaj nową ankietę” oznacza to, że Użytkownik nie posiada uprawnień do jej złożenia.

4.    Po przeniesieniu do formularza ankiety, w pierwszym kroku ankiety należy podać dane podstawowe czasopisma. Jeśli ankieta była wypełniania w ubiegłym roku dla danego czasopisma, system zaproponuje dane przechowywane w bazie- należy dokonać ew. poprawki. Następnie kliknąć na niebieską strzałkę na dole strony. Można zapisać szkic ankiety i wrócić do jej wypełniania w późniejszym terminie.

5.    W następnym kroku należy odpowiedzieć na pytania ankiety, po czym kliknąć na niebieską strzałkę znajdującą w prawym dolnym rogu strony. Można zapisać szkic ankiety i wrócić do jej wypełniania w późniejszym terminie.

6.    Następnie system poprosi o potwierdzenie danych. Należy dokładnie sprawdzić wprowadzone dane. Chcąc dokonać edycji danych należy cofnąć się do zakładki „Dane podstawowe” oraz „Pytania ankiety” za pomocą strzałki znajdującej się lewym rogu u dołu strony.

7.    Jeśli wprowadzone dane są poprawne na dole strony należy zaznaczyć oświadczenie dotyczące prawdziwości danych i kliknąć przycisk „Zatwierdź”.

Ważne:
Wypełniając ankietę można skorzystać z pomocy kontekstowej, której zadaniem jest ułatwienie wypełniania wszystkich pól kwestionariusza. Pomoc kontekstowa staje się widoczna po najechaniu kursorem na ikonkę znaku zapytania po prawej stronie pytań ankiety.